Eindexamen Fontys Hogeschool voor de Kunsten

In een onderzoek van Today Translations werd saudade op de zevende plek van de moeilijkst vertaalbare woorden ter wereld geplaatst, één plaats lager dan het Nederlandse “gezellig”.

De Portugese schrijver José Rentes de Carvalho zei over Saudade:
“Saudade is een onbeschrijflijk gevoel van nostalgie, ontevredenheid, het willen van iets totaals, tegelijk opluchting
en droefenis vanwege de pijn en de liefde die zijn geweest, die nog moeten komen en die nooit zullen komen.”

De muziektheatervoorstelling “Saudade” gaat in op de vraag: Hoe verloopt het jonge leven van een kind, dat na 29 dagen is afgestaan? De voorstelling is een gefantaseerde reconstructie over de eerste paar jaren van zo’n leven.
Teksten en regie door Alexandra van Marken en aan de piano Koos van den Brekel.

Lees meer